Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Hand- en polsklachten

Hand- en polsklachten

Heeft u last van pijn in uw handen en/of polsen?

Handtherapie kan u helpen om van uw pijn af te komen. De fysiotherapie is gericht op hand- en polsklachten en de revalidatie van letsels aan uw handen.

Met hand- en/of polsklachten komt u veel problemen tegen. Zo zijn de problemen bij het grijpen, knijpen, dingen vasthouden en dragen, maar ook wringen, schrijven en knoopjes vast- of losmaken heel vervelend. In de meeste gevallen zijn deze functies, met begeleiding, trainbaar. Onze fysiotherapeut kan u deze begeleiding bieden. Naast het trainen van functies kunnen onze handtherapeuten ook door middel van massages en/of mobilisaties helpen met het verbeteren van de beweeglijkheid, het verminderen van vocht en het versoepelen van littekens waardoor de hand en arm weer beter kunnen gaan functioneren.

Behandeling

Fysiotherapie bij hand- en polsklachten bestaat uit een intakegesprek om een beeld te vormen van de klachten in relatie tot het beoogde functioneren. Na dit gesprek zal de fysiotherapeut de hand en pols onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een actief bewegingsonderzoek, een passief bewegingsonderzoek en afhankelijk van wat de fysiotherapeut in deze onderzoeken vindt zal hij/zij bepalen welke testen of onderzoeken erop zullen volgen. Na het complete onderzoek stelt de fysiotherapeut de diagnose en wordt het behandelplan met u besproken.

De behandeling kan zich op verschillende aspecten richten: beweeglijkheid, stabiliteit, coördinatie, kracht, pijn, functie. Vaak zal de behandeling bestaan uit combinaties van deze aspecten. U zult ook huiswerkoefeningen meekrijgen. De exacte behandeling is natuurlijk afhankelijk van uw klachten en uw hulpvraag

Voorbeelden van klachten

De klacht is langzaam erger geworden. Er is sprake van overbelasting. Zorg dat u de pijnlijke bewegingen niet meer uitvoert, in het geval het één van de vingers betreft kunt u deze aan elkaar tapen met een zogenaamde buddy-tape. Zie figuur. Als de pijn dan niet binnen 10 dagen afneemt dan is fysiotherapeutische hulp zinvol. Bel ons voor een afspraak.

De klacht is plotseling ontstaan (bv na een val). Indien er duidelijk zichtbare weefselschade is, zoals een wond (dit kan een snijwond zijn, maar ook een zogenaamde crushletsel. Dit ontstaat na het pletten van de vinger door een hamer, deur, etc.) neem dan direct contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of de eerste hulp van het ziekenhuis. Indien er géén zichtbare weefselschade is, probeer uw hand te bewegen. Als u bepaalde bewegingen met de vinger(s) of pols meteen na het ontstaan niet (goed) meer kan uitvoeren is er misschien iets stuk. Probeer de bewegingen niet verder uit. Bij twijfel over het wel of niet goed meer uit kunnen voeren van bepaalde handfuncties, kunnen wij deze voor u testen. Bel ons voor een afspraak. Gebruik pijnstilling als u van de pijn niet kunt slapen (neem daarover contact op met uw huisarts).

Info en contact
U kunt zich aanmelden door via onderstaand knop contact op te nemen met onze praktijk. U kunt zich ook direct bij ons inschrijven.

Aanmelden
Back To Top