Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Praktijkinformatie
Verwijzing/vergoeding

Fysiotherapie Ameland is particuliere fysiotherapie praktijk en heeft contracten met  alle zorgverzekeraars.

Verwijzing
Een verwijzing voor de fysiotherapie is niet noodzakelijk. U kunt met én zonder verwijzing van een arts en/of specialist door een fysiotherapeut behandeld worden.

U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak. Voor sommige chronische aandoeningen wordt een verwijzing gevraagd doordat er dan vergoeding mogelijk is uit de basisverzekering.

Vergoeding
Fysiotherapie wordt volledig vergoed uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw pakket-keuze, heeft u recht op een x-aantal behandelingen per kalenderjaar.

Informatie over uw soort aanvullende verzekering en daarmee het aantal behandelingen fysiotherapie waar u recht op hebt, vindt u terug op uw verzekeringspolis.

Fysiotherapie uit de basis verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg zoals huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal eerst het (verplichte) eigen risico betaald dienen te worden.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

• Fysiotherapie voor chronische patiënten.
Chronisch staat in dit geval voor aandoeningen welke voorkomen op de “lijst van Minister Borst” en niet zoals de term “chronisch” doet vermoeden voor klachten of aandoeningen die niet meer overgaan en dus in de volksmond als “chronisch” worden genoemd. Voordat er aanspraak kan worden gemaakt op dit basis deel van de verzekering dienen de eerste 20 behandelingen te worden vergoed uit de aanvullende verzekering en/of komen voor rekening van de patiënt zelf. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoeningen vergoedt uit het basispakket. (Let wel: ook dan wordt eerst het eigen risico aangesproken indien deze nog niet verbruikt is). Bij fysiotherapie voor chronische aandoeningen is wél een verwijzing noodzakelijk van uw (huis)arts.

• Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
Maximaal 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aansluitend komt de vergoeding uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding, en/of komen voor rekening van de (ouders van de) patiënt  zelf. Is er sprake van een chronische aandoening volgens de “lijst van Minister Borst”, dan vallen alle behandelingen van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering. Bij fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar is geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. Bij een chronische aandoening dient u wel wee in het bezit te zijn van een verwijzing.

• Betalingen
De rekening wordt ingediend bij de gecontracteerde zorgverzekeraar en deze zal uw behandeling vergoeden indien u hier recht op heeft. In alle overige gevallen wordt de rekening naar de patiënt gestuurd.

Back To Top