Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Praktijkinformatie
Samenwerkingsverbanden

Fysiotherapie Ameland heeft meerdere samenwerkingsverbanden op allerlei gebieden. Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid heeft Fysiotherapie Ameland hoog in het vaandel staan. Middels samenwerking hebben we als doel om de kwaliteit hoog te houden, ons bloot te stellen aan intervisies en op de hoogte te blijven van allerlei laatste ontwikkelingen op opleidings-, maatschappelijk-, en gezondheidszorgniveau. Hieronder benoemen we een aantal van onze samenwerkingsverbanden om u een indruk te geven wat hier zoal onder valt.

Sportverenigingen
We zijn zeer nauw betrokken bij diverse sportverenigingen op het eiland. De lokale sportclubs voorzien van goede informatie, voorlichting, blessurebehandeling en preventieadviezen ter voorkoming van blessures. Indien hieruit minder voorkomende en/of bijzonder klachten worden waargenomen heeft Fysiotherapie Ameland nauwe samenwerking met huisartsen of consultatiebureauartsen op het eiland om af te stemmen over de juiste behandelaanpak.

Huisartsen / specialisten
De contacten met de 2 huisartsen praktijken verlopen snel en goed. Ook zij weten ons te vinden, indien we wat voor hun patiënt zouden kunnen betekenen. Periodiek hebben we afstemming over behandelaanpak bij speciale aandoeningen en worden casuïstieken besproken. Via zorgmail worden artsen op de hoogte gehouden van onze aanpak en onze diagnostische screeningen.

Netwerken
Fysiotherapie Ameland is aangesloten bij verschillende specialistische, landelijke en regionale netwerken. We verdelen deze inspanning onder de verschillende collega’s en een ieder in zijn/haar specialisme draagt een steentje bij aan de verschillende netwerken. Alle nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens intern gedeeld middels personeelsintervisies en/of nieuwsbrieven.

Jeugd-gezondheidszorg
Vooral voor de jongste bezoekers van onze praktijk is afstemming zeer belangrijk. Jeugdartsen, consultatiebureauartsen, CJG (centrum voor jeugd en gezin) zijn hier voorbeelden van. Ouders/verzorgers worden altijd intensief betrokken bij alle communicatie over hun kind, waardoor er uniformiteit ontstaat in de behandelaanpak.

Overige (para)medici
Podologen, podotherapeuten, diëtisten, logopedisten, orofaciaal therapeut (kaak fysiotherapeut), bekkenbodemfysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, verpleegkundig praktijkondersteuner huisartsen, verpleegkundigen thuiszorg het Friese land, maar ook sportmasseurs komen vaak voor als samenwerkingspartner in het behalen van de specifieke behandeldoelstellingen van onze fysiotherapeuten. De korte lijntjes met deze specialismen hebben we op het eiland maar ook daar buiten.

Ook zoeken we contact indien een patiënt zelf al elders bekend is met een andere behandelaar om doelstellingen en aanpak op elkaar af te stemmen en daarmee de best mogelijk afgestemde zorg te leveren aan u als bezoeker / patiënt.

Productleveranciers
We proberen kritisch te kijken naar onze productleveranciers t.a.v. service, levertijden, prijzen en kwaliteit. Door middel van jaarlijkse leveranciersbeoordeling overwegen we vervolg en/of keuze voor een andere productleverancier. Grote deskundigheid op het gebied van braces en hulpmiddelen, met daarbij een snelle levering vinden we een pré.

De kousen van de Oedeemtherapie verlopen via gespecialiseerde bedrijven en diverse voorbeeldstaaltjes zijn aanwezig in de praktijk om u als patiënt optimaal over de producten voor te lichten.

We hebben nauwe contacten met “Sport met Zorg”. Sport met Zorg is een onderdeel van Dantuma medische speciaalzaken en wil een actieve, sportieve en positieve levensstijl ondersteunen, door artikelen en diensten aan te bieden die daar op een verantwoorde manier aan bijdragen. Op onze website vindt u een link naar de webshop.

Opleidingen / onderwijsinstituten
Fysiotherapie Ameland is een leerbedrijf van de Hanze hogeschool Groningen en heeft een hoge betrokkenheid de zorgbranche. We vinden kwaliteit belangrijk en zetten we ons in voor de toekomst van jongeren. Voor meer informatie klik op deze link.

Regionale fysiotherapiepraktijken
Met diverse collega Fys’Optima praktijken zijn afspraken gemaakt m.b.t. het mee beoordelen en/of vakinhoudelijk overleg, afnemen van testen, aanvullende diagnostiek op gespecialiseerd fysiotherapeutische gebied.

Thuiszorginstellingen
Vooral bij de multi-zorg-patiënt en aan huis behandelingen is afstemming met thuiszorginstelling Het Friese Land en de woonzorgcentrum De Stelp essentieel. Vooral de specialismen oedeem- en geriatriefysiotherapie hebben korte lijnen met hen en worden ingezet indien er specifieke zorgvragen zijn.

Campings/vakantiehuis/hotel
Toch nog steeds uniek in Nederland; Fysiotherapie Ameland biedt directe hulp bij vakantie-blessures en/of andere lichamelijke ongemakken. Maar ook een reeds gestart behandeltraject kan tijdens uw vakantie voortgezet worden op het eiland. Ameland is een geliefde vakantiebestemming voor veel mensen en dan kan er natuurlijk altijd een ongemakje ontstaan. Fysiotherapie Ameland komt gelijk op locatie en we zijn qua behandel locaties mooi verdeeld over het eiland.

Back To Top