Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Praktijkinformatie
Leerbedrijf Hanze

Stagebegeleiding
Fysiotherapie Ameland is een erkend leerbedrijf en heeft een hoge betrokkenheid bij de zorgbranche. We vinden kwaliteit belangrijk en we zetten ons in voor de toekomst van jongeren.

Fysiotherapie Ameland begeleidt leerlingen van Hanze hogeschool Groningen voor de opleiding Fysiotherapie (HBO). Met uiterste zorg begeleiden we de leerlingen, maar uw privacy en begeleiding blijven op plaats één staan voor onze collega’s. Leerlingen aan de telefoon zullen ook kenbaar maken dat ze leerling zijn. Indien u geen prijs stelt op de afhandeling door een leerling, kunt u dit uiteraard kenbaar maken en nemen we het telefoongesprek en/of de behandeling over.

Pilot studies/onderzoek
Fysiotherapie Ameland richt zich naast de begeleiding van studenten in de dagelijkse praktijk ook op diverse wetenschappelijke studies door studenten. Dit om de fysiotherapeutische zorg naar een hoger niveau te krijgen waarbij lichamelijke onderzoeken en behandelingen meer en meer gebaseerd worden op evidence based practice*.

* Evidence-based practice (EBP) (bron: wikipedia) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Back To Top