Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Praktijkinformatie
Eerste afspraak

Allereerst volgt een intakegesprek en onderzoek. Deze intake is nodig om uw klachten in beeld te brengen, hoe ze zijn ontstaan en om vast te stellen wat uw hulpvraag is. Aan de hand van deze gegevens kan uw fysiotherapeut een behandelplan maken, adviezen geven en/of een eerste behandeling uitvoeren. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Wanneer u zonder verwijzing van uw (huis)arts bij ons komt, sturen wij een brief naar uw (huis)arts om ook hem/haar in te lichten over onze bevindingen. Indien u dit niet wenst kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Wij vragen u om bij het eerste consult mee te nemen:

• Uw eventuele verwijzing van de huisarts of specialist
• Pasje van de zorgverzekeraar
• Identiteitsbewijs
• Grote handdoek (voor op de behandelbank)

Wanneer u bij ons komt, kunt u plaats nemen in de wachtkamer. U wordt dan vanzelf gehaald door uw behandelend therapeut.

Vervolgafspraken
* Wilt u in verband met hygiëne iedere afspraak een handdoek meenemen voor op de behandelbank en voor over de toestellen.
* Wanneer u gaat trainen in de oefenzaal, dient u passende kleding en schoeisel te dragen en een handdoek te gebruiken voor op de toestellen.

Afmelding
Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tijdig (24 uur van tevoren) door te geven. Dit kan telefonisch: 0519-542442 of per mail: info@fysioameland.nl

Wanneer u een afspraak bent vergeten, of u hebt de afspraak niet tijdig afgezegd, mogen wij u een verzuimnota sturen.

Back To Top