Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Praktijkinformatie
Fysiotherapie Ameland en kwaliteit

Naast patiënttevredenheid is kwaliteit de belangrijkste drijfveer van Fysiotherapie Ameland. De laatste informatie uit de wetenschap en onderzoek over behandelingen en aandoeningen implementeren we in de behandelaanpak van u als patiënt.

Fysiotherapie Ameland is aangesloten bij Fys’Optima en heeft diverse kwaliteitsbevorderende processen binnen de praktijk geïmplementeerd. Hieronder kunt u lezen wat dit zoal inhoudt.

Fys’Optima Praktijk
Sinds 2011 is Fysiotherapie Ameland aangesloten bij Fys’Optima. Na interne en externe toetsing voldoen we aan de kwaliteitseisen om het HKZ certificaat te mogen dragen.

Fys’Optima:
–          beroepsspecifieke kwaliteitseisen
–          aanvullende behandelprogramma’s
–          nauwe samenwerkingsafspraken
–          hoog kwalitatief behandelniveau
–          grote deskundigheid
–          volgen van studies
–          hoge klant tevredenheidsuitslagen
–          inzichtelijk krijgen van voortgang behandeleffecten
–          ruime openingstijden

Als u kiest voor een Fys’OptimaPlus praktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg op het hoogst kwalitatieve niveau. Voor meer informatie gaat u naar www.fysoptima.nl

Praktijk Kwaliteitshandboek
Door de omvang van Fysiotherapie Ameland functioneert deze als professionele organisatie. Middels ons praktijk kwaliteitshandboek zorgen we dat de interne zaken goed op orde zijn, stellen we de klant principieel centraal en werken we voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening voor onze bezoekers en ons personeel. Deze praktijk proces controle wordt mede begeleid door een extern bureau.

Onderdelen die hier zoal onder vallen zijn: calamiteitenplan, schoonmaak en hygiëne, materiaal controle en veiligheid. Onderdelen om onze dienstverlening aan u optimaal te kunnen laten zijn.

Echografie of andere specialisatie voor meer diagnostiek
Indien we uit ons klinisch onderzoek onvoldoende de aard van uw klachten in beeld kunnen krijgen, maken we ook gebruik van aanvullende diagnostiek. Fysiotherapie Ameland werkt nauw samen met de huisartsenpraktijken op het eiland. Zij zijn speciaal opgeleid om met echografie of röntgenfoto’s de structuren in uw lichaam te beoordelen waar meestal uw fysiotherapie bij aanwezig is. Immers het vaststellen van een zeer nauwkeurige diagnose zorgt voor een beter verloop van uw behandelingen en hierdoor bent u sneller van uw klachten af.

Patienttevredenheidsonderzoek
Fysiotherapie Ameland is aangesloten bij de FysioPrestatieMonitor (CQ-index). Hierin wordt, wanneer een verwijzing afgesloten wordt, binnen bepaalde criteria een enquête gestuurd naar u als patiënt. We stellen het zeer op prijs als u deze voor ons invult en retourneert. U kunt hiermee uw waardering voor een behandeling en/of collega uitspreken en tevens  draagt u bij om ons niveau van functioneren nog verder te verbeteren.

Online vragenlijsten
Om uw vooruitgang te scoren en de kwaliteit van uw behandeling hoog te houden maken we gebruik van (online) vragenlijsten. De online vragenlijsten worden door ons gestimuleerd, omdat u de mogelijkheid krijgt de vragenlijst op uw gemak in te vullen en wij meer tijd over houden voor uw daadwerkelijke behandeling. De uitkomsten van de (online)vragenlijsten komen automatisch in uw dossier en worden door de fysiotherapeut verwerkt in de behandelaanpak.

Beheren van patiëntendossiers
Uw zorgdossier wordt door Fysiotherapie Ameland nauwkeurig beheerd. Uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, voorstel voor de behandelaanpak, meegegeven huiswerkoefeningen etc. worden allen gedocumenteerd. Uw voortgang is hiermee gewaarborgd en kan worden gescoord door middel van evaluatie-processen. Ook is het communiceren naar uw huisarts en/of specialist hierdoor overzichtelijk.

Bij een eventuele overname door een andere collega, bij ziekte en/of uitval van uw vaste fysiotherapeut, blijft uw zorg gegarandeerd.

Zorgmail
Met zorgmail kan Fysiotherapie Ameland al haar elektronische berichten tussen huisartsen, apothekers en ziekenhuizen op een veilige manier snel en makkelijk uitwisselen. Immers deze berichten bevatten vertrouwelijke gegevens en dienen goed beschermd te worden. Voor meer informatie verwijzen we naar: www.zorgmail.nl.

Back To Top